שטחים פתוחים- הוראה למידה

הגדרה:

שטחים פתוחים הם כלל השטחים הבלתי בנויים (שאינם מפותחים) ואלה שאין עליהם תכניות בינוי מפורטות ומאושרות: שטחי עיבוד, שטחי שלחין, שטחי מגע בגבול עירוני וכו'.
כל התייחסות מאפשרת הערכה וניהול של חלק מהשטחים הפתוחים ע"פ מטרות וצרכים שונים וע"פ שיוך מוסדי.

סוגי שטחים פתוחים:

גני שעשועים, גנים ציבוריים, אתרים ארכאולוגים, נחלים, חופים, גן לאומי, שמורת טבע, יערות, שדות, פארקים, יערות הגשם.

דוגמאות לשטחים פתוחים בראש-העין ובסביבה:

גני שעשועים: מרכז ראש העין
גנים ציבוריים: שכונת גבעת הסלעים
אתרים ארכאולוגים: אבן העזר, מגדל צדק, מבצר אפק (אנטיפטריס)
נחלים: נחל רבה, נחל ירקון
גן לאומי: גן לאומי ירקון, גן לאומי נחל אלכסנדר
שמורת טבע: מערת הנטיפים,
יערות: יער רה"ע,
שדות:
פארקים: קנדה,
חופים: תל-אביב, הרצליה, בת-ים,

תפקידי שטחים פתוחים:

בתחום תרבות נופש ופנאי:
* חיזוק הזיקה בין הפרט לסביבה
* תיירות פנים וחוץ
* החלפת דעות - פרלמנט
* מקום מפגש למגוון של קהילות
* מקום לפעילויות חברתיות של מגוון קהילות
* מקום לרגיעה ומנוחה
* מקום לפעילויות בתחום הספורט
בתחום האקולוגי:
* אפיוני מערכת ונישה אקולוגית
* שיווי משקל אקולוגי
* שימור מינים הנמצאים בסכנת הכחדה
* בית גידול לבעלי-חיים
* בית גידול לצמחים
* אספקת חמצן
בתחום החזותי:
*העלאת ערך דירות
* העלאת תדמית מקום
* מצמצם מטרדים
* שומר על אופיים וייחודם של אזורים
* שימור ערכי מורשת
* הפרדה בין סביבות: בתוך שכונה/מחוץ לשכונה, עירוני/ארצי, ציבורי/פרטי, טבעי/מלאכותי, חקלאי/טבעי

בתחום הסביבתי:

* איכות חיים
* החדרת מי נגר
* צמצום רעשים
* הפחתת כמות אבק
* איכות אויר טובה יותר
* בית גידול למגוון המינים
* למידה וחקר
* ירוק בעיניים
* ניצול מושכל של משאבי טבע ונוף
* הגברת הצללה
* יצירת מרחב

בתחום החקלאי:

* פיתוח חקלאות
* השפעה על איכות של ישובים מסביב
* העצמה של מגוון המינים

מחויבי עניין:

הרשות המקומית – עיריית ראש-העין
המשרד לאיכות הסביבה
רשות העתיקות
הקרן הקיימת לישראל

בעלי עניין:

משרדי ממשלה
קבלנים
חברות ועסקים
רשות הגנים הלאומיים
המועצה לשימור מבנים
אדם טבע ודין
נציב הדורות הבאים
אתר המשרד לאיכות הסביבה: www.environment.gov.il
אתר סבבה: sababa.sviva.gov.il
www.matar.ac.il אתר מטר