שטחים פתוחים - התחייבות

בכנס הילדים "ילדים מובילי שינוי" שהתקיים בפארק דרום בשנת הלימודים תשס"ה גובשו ונוסחו החלטות בנושא שטחים פתוחים:
איך נשמור על שטחים פתוחים?
· בעזרת שמירה על שטחים פתוחים ללא בנייה
· הקפדה על ניקיון ואחזקה
· הצעות לחוקי עזר עירוניים וחוקים בכלל
· מודעות ומסר לציבור, עצומות
אנו מתחייבים:
· לשמור על שטחים פתוחים הנמצאים על-יד ביה"ס
· לפנות לרשויות בעלות העניין לחקיקת חוקים מתאימים
· לפנות לאנשים הרוצים לבנות בשטחים פתוחים ולהסביר להם מדוע חשוב לשמור עליהם
· לשמור על הניקיון ולהעיר לאנשים שמלכלכים
· לאמץ שטחים פתוחים בסביבת ביה"ס
· להכין סטיקרים שישפיעו על הקהילה
אנו מבקשים:
· שיהיו שטחים פתוחים
· שלא יאשרו בנייה בשטחים פתוחים
· שהממשלה או העירייה יצהירו על המקום כשמורת טבע
* שהציבור יצטרף ויעזור לנו לשמור על החוק, ליישם את הרעיונות שלנו, ולהשקיע מאמץ בשמירה על שטחים פתוחים למען עתיד בטוח.