בוקר אקולוגי

ארגון ההוראה למידה:
ההוראה-למידה תתקיים ב-19 קבוצות למידה הטרוגניות ורב גילאיות.
כיתות א'-ב' ילמדו בכיתות האם עם המחנכות.
הנחיית הקבוצות תעשה על-ידי כל צוות המורים בביה"ס.
הנושאים:
קיימות- לכידות של קבוצה באמצעות משחקים
שיח בקבוצות- מה המשמעות לגדול בבי"ס אקולוגי?
פסולת- הפרדה במקור
שטחים פתוחים- אבן העזר, יער קהילתי ראש העין
סיכום שנה