ספרי עיון וייעוץ

ספרי לימוד לכיתות ד':

יסודות בקריאת המפה – מט"ח
ישראל על המפה – ש. ליבני, מט"ח
ראש-העין שלנו מקראה- א. סגל, ד. רודיק, עיריית ראש העין
דרך המפה – ד"ר יחיעם שורק
ראש העין ממחנה עולים לעיר משגשגת
בת תימן- שלום סרי, עמותת אעלה בתמר

ספרי הלימוד לכיתות ה':

מפות מגלות עולם – צ. פיין, א. מזרחי, מט"ח
מן הגלובוס למפת ארץ ישראל – א. פטקין, צריקטבר
מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ – מט"ח
מישור החוף התיכון והדרומי – רנה עברון, עם עובד
השרון מישור יהודה ופלשת – אליעזר פטקין, צריקובר
הים התיכון והארצות סביבו-ארנון סופר, יפה פורקס, עם עובד
ארצות הים התיכון, ת"ל, מעלות
ארצות הים התיכון- אלגום
ירושלים שלי ושלך- רונית נחמיה, נדיבה פרלמוטר, רכס
ירושלים בירת ישראל- ח. דור, ז. מימוני, עם עובד
ירושלים – ר' גונן, מסדה

ספרי לימוד לכיתות ו':

מישור החוף התיכון והדרומי וצפון הארץ – מט"ח
צפון הארץ – ר. פבריקט, ח. נעמן, א. תירוש, הטלויזיה החינוכית הישראלית
הגולן, הגלילים עמקי הצפון – א. פטקין, צריקובר
ארצות הים התיכון- ת"ל, מעלות
סין הדרקון ועוף החול – ד. דאור, ספרי
חזרה למעלה