הוראת הגיאוגרפיה - מושגים, גורמי טבע

הוראת הגיאוגרפיה - מושגים, גורמי טבע

אקלים

מזג אויר, אקלים, טמפרטורה, סוגי משקעים: גשם, שלג, ברד, טל, תרמומטר, מידות חום, קלימוגרף, תחזית, התאדות, מטראולוגיה, תחנה מטראולוגית, שרב, קרה.
הוראת הגיאוגרפיה - מושגים, גורמי טבע

מים

נחל , נחל אכזב, נחל איתן, אגן ההיקוות, מי תהום, אקוויפר, גובה מי תהום, שאיבת יתר, מוצא הנחל, שפך הנחל, יובל, מעיין, מחזור המים בטבע, התאדות, אפיק, נהר, ים, ימה.
הוראת הגיאוגרפיה - מושגים גורמי טבע

קרקעות

קרקע, קרקע חול אדום, קרקע סחף – מרזבה, כורכר, בזלת, לבה, חלחול
הוראת הגיאוגרפיה - מושגים, גורמי טבע

מבנה פני השטח

אי, חצי אי, מצר ימי, מפרץ, תבליט, תכסית, צורות נוף, הר, גבעה, עמק, מישור, בקעה, רמה, חוליות, מצוק, חוף ים, קו חוף, קו גובה, רגלי ההר, מדרון, פסגה, תלול, מתון, רכס שרשרת הרים, גובה פני הים, מעל גובה פני הים, מתחת לגובה פני הים. , גבול מדיני, גבול ימי, גבול יבשתי, גבול טבעי

הוראת הגיאוגרפיה - מושגים, גורמי טבע

צמחייה

צמחייה טבעית, צמחייה נטועה, יער, חורש, בתה, חד שנתי, רב שנתי, ירוק עד, נשיר, שלכת,
הוראת הגיאוגרפיה- מושגים, גורמי טבע
אוצרות טבע
משאב, מחצב, מכרה פתוח, מכרה סגור
חזרה למעלה