תקנון הספריה בבית הספר

תקנון הספרייה

ספריית בית-הספר נועדה לתלמידים, לצוות המורים ולעובדי ביה"ס והיא מאפשרת נגישות למקורות מידע.
בספרייה מאגר ספרים רחב: ספרי עיון וייעץ, כתבי עת וספרי קריאה. ניתן לעיין בספרי העיון והייעץ בתחום הספרייה וניתן אף לשאול ספרי קריאה.
1. הכניסה לספריה בלווי מורה.
2. הקפידו על התנהגות הולמת: שקט, סדר וניקיון., ללא אוכל ושתייה, ללא ילקוטים ותיקים, ישיבה נאותה על הכיסאות.
3. החלפת הספרים תעשה באמצעות הספרנית/נאמני הספרייה.
4. כל ספרי היען והיעץ: עיתונים, מילונים ואנציקלופדיות הינם לשימוש הקהילה אך ורק בספריה (אסור להוציאם).
5. השהות בספריה, יש לסדר את הכיסאות סביב השולחנות.
6. בסוף יום הלימודים הכיתה התורנית תדאג להרים את כל הכיסאות בספריה.
7. תלמיד שאיבד ספר או גרם נזק לספר מתבקש להודיע על כך לספרנית. על הקורא לספק ספר
זהה במצב תקין במקום הספר שאיבד או נפגם.
8. עזרי הוראה בספריה כמו מפות, יוצאו ויוחזרו למתקן על-ידי מורה בלבד.
9. השימוש במחשבים בספריה הינו לצורך מטלות לימודיות בלבד.
10.כסאות המחשב נועדו לשימוש אך ורק על יד שולחנות המחשבים.
11. פתיחה וסגירה של הוילונות אך ורק על ידי מבוגר.
12. נאמני הספרייה יבצעו את תפקידם על פי לוח התורניות שלהם.
השאלת ספרי קריאה:
· השאלת הספרים הינה אישית. אין להעביר ספר לכל אדם אחר.
· המשאיל ספר קריאה חייב ברישום. משאיל שיוציא ספר בניגוד לנוהל תישלל ממנו זכות ההשאלה.
· השואל אחראי לספר עד להחזרתו לספרייה.
אנו מאחלים לכם שהייה נעימה בספרייה ועבודה נעימה!