תקנון בית הספר

בית-הספר מוזיאון לימודי וחינוכי

♣ נגיע בזמן לבית הספר ונכנס בזמן לשיעורים.
 
♣ נלך בנחת במבנה בית הספר.
 
♣ לא נצא מתחומי בית-הספר ללא רשות.
 
♣ נכבד זה את זה על מנת ליצור איכות חיים: לא נשתמש באלימות פיזית ולא באלימות מילולית.
 
♣ נכבד את החי והצומח בבית הספר.
 
♣ נקפיד על התנהגות מכבדת בטקסים ובאירועים בית ספריים.
 
♣ נשמור על הסביבה נקייה ומסודרת: נאכל בחדר הכיתה, ניטול ידיים לפני ואחרי הארוחה ונמיין את הפסולת בכיתה לשני זרמים.
 
♣ נגיע לבושים בתלבושת בית-הספר ובמכנסיים/חצאית באורך צנוע ומכבד. נמנע מצביעת שיער וציפורניים, מענידת עגילים בולטים, מחבישת כובע בכיתה, מנעילת כפכפים, מתגלחת של שער הראש בכל צורה שהיא.
 
♣ לא נטפס על המסלעה ולא נסתובב מאחורי אולם הספורט.
 
♣ נכנס ונצא מבית-הספר דרך הדלת הראשית בלבד. (דלתות המילוט הן לצרכי חירום).
 
♣ ניכנס לאולם הספורט, לספרייה, למעבדה ולמקלטים: אתנחתא, אמנות ומוסיקה רק בליווי מורה.
 
♣ נשתה בברזייה לפי סדר ההגעה ונשמור על ניקיון הברזייה (נימנע משמירת תור, משטיפת ידיים, משתייה מהפייה, וממשחקי מים).
 
♣ בהפסקות נפעל על פי טבלת התורנות של המגרש הקדמי ושל סביבת המחשבים.
 
♣ נשחק בכדור רק במגרש הקדמי ובתום ההפסקה נחזיר את הכדור לחדר המזכירות. 
 
♣ נסגור את הטלפון הנייד כשניכנס בשער בית-הספר (ניתן להשתמש בפלאפון רק לאחר היציאה מבית-הספר). 
 
♣ לא נביא כדורים/בלונים מכל סוג וגודל לבית-הספר.
 
♣ נקפוץ בדילגית רק בחצר בית-הספר (הקפיצה במבנה אסורה).
 

מגלים אחריות

♣ זכותו של כל תלמיד לבחור ולהיבחר לקבוצות המנהיגות בחברת הילדים.
 
♣ בתחילת כל שיעור נקבל את פני המורה כשאנו יושבים/עומדים בכיתה.
 
♣ בזמן השיעורים נבצע את המשימות המוטלות עלינו באופן פעיל ועצמאי.
 
♣ נתייחס באחריות להכנת המשימות בבית ולהבאת כל הציוד.
 
♣ נשמור על השקט במרחבי הלמידה, נקפיד על תרבות דיבור ונלך בנחת בתוך המבנה.
 
♣ נמלא את כללי ההתנהגות במגוון הסביבות הקיימות בבית הספר: בספרייה, בסביבת המחשבים, בחדר אתנחתא, בחדרי מוסיקה ואמנות, בחדר משאבים ובחצר.
 
♣ טיולים ופעילויות חוץ בית ספריות הם חלק מחייב מתכנית הלימודים. בזמן הפעילויות נתנהג באופן מכובד ונשמע להוראות הצוות.
 
♣ ציוד אישי יקר ערך המובא לבית הספר על-ידי התלמידים הינו באחריותם.
♣ נשמור על רכוש פרטי וציבורי: מחשבים, רהיטים, ספרים, עזרי לימוד, מיצגי אמנות וברזיות.
 
♣ נשמור על היגיינה אישית, ונתנהג באופן ראוי בחדרי השירותים.
♣ ביום תורנות הכיתה, נדאג למלא את התפקידים לפני תחילת הלימודים ובסיום יום הלימודים.
 
♣ נפעל להפחית את הצריכה, להפריד פסולת, למחזר ולעשות שימוש חוזר בחומרים.
 
 

נשמור על זכויותינו ועל זכויות הזולת

במידה ואחד מאיתנו לא יכבד את הכללים, ינקטו אחד או יותר מהצעדים הבאים:
 
♣ רישום אצל המזכירה/מורה בנושא איחור
♣ רישום אצל מחנכת הכיתה בנושא תלבושת ובנושא התנהגות
♣ ברור עם התלמיד
♣שיחה אישית עם המורה
♣ התנצלות כתובה של התלמיד
♣ מכתב אזהרה שישלח להורים ע"י המורה
♣ הטלת מטלה חינוכית בנושא
♣ שיחה אישית עם המנהלת
♣ מניעת זכות להנאה – כגון: מניעת הפסקה, מניעת משחק במגרש
♣ הזמנת הורים לשיחה עם מחנכת, מורה, יועצת, מנהלת.
♣ השארות בבית הספר בתום יום הלימודים לשעות לימוד נוספות
♣ השעיה מבית-הספר ליום או לימים אחדים
♣ ליווי הורים צמוד בטיול
♣ תגובה על פי שיקול דעת המורה/צוות הניהול/מנהלת בית-הספר
♣ הורדת ציון בגיליון הערכה בסעיפי פרופיל לומד
♣ ילד שפגע ברכוש פרטי או ציבורי ייענש ויישא בהוצאות תיקון הנזק.
♣ טלפון נייד שיופעל בביה"ס במהלך יום הלימודים יוחרם ויוחזר להורי התלמיד בלבד
 

תקנון זה נכתב לראשונה בשנה"ל תשנ"ד על ידי צוות בית-הספר, התלמידים וההורים
ומעובד שוב בכל שנה, ע"י תלמידי בית-הספר, הצוות ומועצת התלמידים.