בית ספר אפק ראש העין

פתיחת תפריט ניידים

ביקורים תשע"ו

ביקור צוות תחרות קריה יפה

ביקור חברי המועצה לישראל יפה ביום חמישי, 15.10.15, ביקרו שופטי המועצה לישראל יפה בבית הספר במסגרת תחרות קריה יפה. נציגי המשלחת התקבלו בברכה על ידי קבוצת תלמידות כיתות ה': נטע אשד, גיספן עדי, עינת יוסף, נועה יצחק ושלי מסלאתי שסיירו עם האורחים וסיפרו על העשייה בתחום צמצום השימוש במשאבים: חיסכון במים, הפרדת פסולת לשני זרמים, איסוף מכלי המשקה. על העשייה החברתית- איסוף מכלי קרטון של חלב ותרומה לעמותות בישראל. ועל תהליכי הלמידה המתקיימים בביה"ס- איסוף נתוניי מזג אוויר, מים, אירוסולים, עיבוד הנתונים, השוואה והסקת מסקנות. המבקרים התרגשו לפגוש את התלמידות והביעו הערכה רבה לידע שהוצג ולחשיבה הסביבתית.

ביקור קורס מנהלניות

ביקור סמינר הקיבוצים יסודי

ביקור סמינר הקיבוצים סטודנטים לגיל הרך

סטודנטים לחינוך ממכללת סמינר הקיבוצים מבקרים ב"אפק" סטודנטים לחינוך ממכללת סמינר הקיבוצים הגיעו בשבועיים האחרונים לימי סיור ולמידה באפק, בית ספר ניסויי ומרכז הפצה לקיימות, כחלק מלימודי קורס בנושא קיימות. מנהלת בית הספר, דפנה רודיק וסגניתה איריס בוצר הנחו את הסיור במרחבי למידה מגוונים בחצר הקיימות של בית הספר ובמבנה. הסיור התחיל בסקירה קצרה על בית הספר מהקמתו ועד היום, החזון שלו ודרכי ההוראה –למידה המגוונים שמציע בית הספר לתלמידיו.
 
בהמשך סיירו הסטודנטים בין מוקדים שונים והאזינו לתלמידי בית הספר שהסבירו על הנושאים ותרומתם לתהליכי הלמידה שלהם. המגוון הרב של מוקדי הלמידה בבית הספר מאפשר לתלמידים למידה משמעותית ובלתי אמצעית, אשר הופך את חווית הלמידה לאותנטית ורלוונטית לחייהם של הלומדים. בין המוקדים הרבים שפגשו בסיור היו: המערכת לאיסוף מי גשמים, אשר דרכה לומדים התלמידים רבות על חוקים מדעיים-פיזיקאליים כגון: חוק הכלים השלובים, חוק הכבידה ועוד, הבריכה האקולוגית ושלולית החורף- בה מתנסים התלמידים באיסוף נתונים ובביצוע תהליכי חקר אודות היצורים החיים שהמים היא בית גידולם, התחנה המטארולוגית- בה אוספים התלמידים נתונים מזג אויר והשותפות בתכנית הגלוב הבינלאומית. זאת ועוד, סיירו הסטודנטים בתערוכות במבנה בית הספר, פרי יצירתם של התלמידים והאזינו למשמעויות של תערוכות אלה לתהליכי הלמידה המתקיימים בהם.
 
בכלל המוקדים הודגש הגיוון הרב הקיים בהנגשת הידע ללומדים, הבניית הידע והפיכתו למשמעותי באמצעות פעילות אקטיבית של התלמידים, היותם אחראיים והפיכתם למומחים בהפעלת המוקדים. בסיום הסיור התכנסו הסטודנטים בספריית בית הספר, שאלו שאלות הנוגעות לדרך הייחודית בה מצליח בית הספר להפוך את הלמידה לאותנטית ומשמעותית עבור התלמידים והודו על הידע הרב שנחשפו אליו. בין היתר הדגישו הסטודנטים את הקשר והעניין הרב של התלמידים בנעשה בבית הספר, את הידע הרב שהפגינו, את השפה העשירה והמקצועית בה השתמשו. זאת ועוד, הביעו הסטודנטים תקווה ושאיפה לקיים דרך חינוכית דומה כשיהפכו מחנכים בישראל.

ביקור מועצה אזורית רמת הנגב

ביקור מועצה אזורית רמת הנגב

ביקור תלמידי אפק בבית ספר אבו קווידר בדרום

ביקור מכללת אור יהודה

ביקור מורות מבית ספר גיל רבין בשדרות

ביקור משרד החוץ